نمونه‌گیری غیر اصولی گاز مایع علت آتش سوزی گمرک اسلام قلعه هرات اعلام شد.