_ مقامات ضدانحصار در بریتانیا در روز سه‌شنبه به متا مالک فیس‌بوک دستور دادند پلتفرم انتشار تصاویر متحرک گیفی را به فروش برساند.