نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی که مدعی شده بود پاسخ محکمی به هر گونه حمله حزب الله خواهد داد، گفت که این رژیم به دنبال درگیری نیست.