جمهوری اسلامی ایران با کسب ۴۳ رای از ۵۴ رای کشور‌های عضو اکوسوک، به مدت چهارسال به کمیسیون مقام زن سازمان ملل درآمد.