ترامپ در اوایل سال ۲۰۲۰ که در نظرسنجی‌های انتخاباتی وضعیت بدی نسبت به جو بایدن داشته درباره او گفته است: «چطور من در نظرسنجی‌ها از این عقب‌مانده ذهنی عقب‌ترم؟»