یک سازمان حقوقی اعلام کرد: « مقامات عربستان،« سمر بدوی » و « نسیمه ساده » فعالان زن را پس از سه سال بازداشت آزاد نمودند.