وال استریت ژورنال بامداد سه شنبه به وقت تهران نوشت که عربستان در صدد رایزنی برای مصونیت حقوقی محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در آمریکا هستند.