ریاست جمهوری عراق اظهارات منتسب به رئیس جمهور این کشور در مورد تمایل عراق برای امضای توافق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را رد کرد.