سرپرست وزارت برق عراق گفت: تمام بدهی‌های قبلی ما به ایران پرداخت شد و اکنون پول واردات گاز از ایران را به طور ماهیانه به این کشور پرداخت می‌کنیم.