«بوریس جانسون» نخست وزیر انگلستان به‌دلیل حضور در یک گردهمایی در باغ پشتی خیابان داونینگ ۱۰ در روز ۲۰ مه ۲۰۲۰ عذرخواهی کرد. در آن زمان بریتانیایی‌ها به دلیل محدودیت‌های شدید ویروس کرونا از تجمع منع شده بودند.