عتبه عباسی با انتشار بیانیه‌ای شمار زائران اربعین امسال را اعلام کرد.