مقام‌های عراقی اعلام کردند که عامل حمله راکتی جمعه دو هفته پیش به فرودگاه بین المللی بغداد هنگام فرار دستگیر شد.