فرد مهاجم در صحنه جرم دستگیر و توسط نیروهای سرویس اطلاعات مالی بازداشت شد. در جریان تحقیقات، وضعیت جسمانی این مظنون وخیم شد و به بیمارستان منتقل شد اما متاسفانه جان باخت.