محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان وارد ایروان پایتخت ارمنستان شد.