وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در کنفرانس «قلب آسیا – روند استانبول» در تاجیکستان حضور دارد، با امامعلی رحمان رئیس‌جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.