وزیر امور خارجه ایران در توئیتر نوشت: آمریکا برجام را ترک و آن را نقض کرد. آمریکا باید به پیروی (از برجام) بازگردد.