وزیر امنیت عمومی رژیم صهیونیستی در حال نهایی‌سازی طرحی است تا با مستقر کردن تعداد زیادی از نظامیان این رژیم در شهر‌های اشغالی، تظاهرات‌های فلسطینیان را با شدت بیشتری سرکوب کند.