وزیر همکاری منطقه‌ای رژیم صهیونیستی برای بازسازی فرودگاه بین‌المللی قدس که بریتانیا در دوره قیمومیت آن را احداث کرد و تبدیل آن به یک فرودگاه مشترک اسرائیلی-فلسطینی فشار می‌آورد.