شفقنا- طرحی که اخیرا نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان به منظور برون رفت از بحران تشکیل دولت در این کشور مطرح کرده، با استقبال محافل مختلف داخلی و خارجی روبرو شده و امیدها برای تشکیل دولت در آینده ای نزدیک را زنده کرده است.