این لایحه علاوه بر مجوز دادن به این تحریم‌ها، بودجه فدرال برای پروژه‌های مشترک – در هر زمینه – با شرکت محققان مرتبط با آکادمی علوم چین را تعلیق می‌کند.