مقامات عربستانی از بررسی طرح موسوم به «عفو» که به زندانیان اجازه آزادی در ازای پرداخت مبالغ مالی را می‌دهد خبر دادند.