طرح انگلیس برای ائتلاف با آمریکا علیه چین، اخراج ده ها مشاور امنیت داخلی در آمریکا، اعتراضات سراسری آمریکا در محکومیت خشونت علیه آسیایی‌ها، تحریم چند نهاد و مقام آمریکایی و کانادایی توسط چین و رزمایش محرمانه آمریکا برای مقابله با روسیه و چین از مهم ترین خبرها و رویدادهای بین المللی در ۲۴ساعت گذشته بوده اند.