گروه طالبان صد‌ها به منظور پخش صدای اذان و مناجات در پایتخت افغانستان، صد‌ها بلندگوی جدید به مساجد این شهر داد.