سخنگوی طالبان اعلام کرد: اولین گفتگو‌های رسمی طالبان با غرب در خاک اروپا (در نروژ) پس از به دست گرفتن قدرت در افغانستان به تغییر فضای جنگ پس از دو دهه جنگ علیه نیرو‌های پیمان آتلانتیک شمالی ” ناتو “کمک خواهد کرد.