دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت اعلام کرد که طالبان افغانستان از زمان به دست گرفتن قدرت در این کشور بیش از ۱۰۰ تن از مقامات سابق را کشته است.