مقامات طالبان اعلام کردند که تنش مختصر مرزی در مرز مشترک با ایران به پایان رسیده است.