سخنگوی وزارت خارجه طالبان با اظهار اینکه دولت جدید آن‌ها تمام شرایط رسمیت یافتن را دارد، تاکید کرد: اعمال تاکتیک‌های فشار راه‌حل مشکلات افغانستان نیست.