طالبان مذاکرات با کشور‌های همسایه برای بازگرداندن هواپیما‌های افغانستان که خلبانان برای فرار به کشور‌های مختلف از جمله ازبکستان و تاجیکستان انتقال داده اند، آغاز کرده است.