عضو سنای آمریکا به نشریه «هیل» گفته که طالبان تا آخر سال جاری میلادی بر افغانستان حاکم می‌شود و قدرت را در اختیار خواهد گرفت.