سخنگوی طالبان در واکنش به گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان گفت: از این سازمان به گونه آشکار سوء استفاده می‌شود.