– طارق حرب کارشناس حقوقی سرشناس عراقی بامداد امروز(چهارشنبه) در سن ۷۷ سالگی در بغداد درگذشت.