دو گروه مدافع حقوق بشر می‌گوید که پلیس بحرین هنگام بازداشت شماری از کودکان در جریان اعتراضات سالروز قیام مردمی این کشور، آن‌ها را مورد ضرب و شتم و تهدید به تجاوز و شوک الکتریکی قرار داده است.