ترکیه در راستای نظارت بر محتوای رسانه‌های خارجی ، مهلت سه روزه‌ای برای کسب مجوز فعالیت وبگاه‌های ترکیه‌ای زبان شبکه‌های خبری غربی صادر کرده است.