مقامات یمنی گفتند عناصر القاعده و داعش در مأرب تحت مدیریت یک افسر سعودی این استان را پایگاهی برای ارسال خودرو‌های بمب گذاری شده و جوخه‌های ترور به دیگر مناطق یمن قرار دادند.