روند بازارهای مالی نشان می‌دهد که کمی نسبت به ماه های قبل خوش‌بین‌تر و بیشتر شاخص‌های مهم بورسی غربی سبز شدند، اما این بدان معنا نیست که احتیاط را کاملا کنار گذاشته باشند.