دادگاهی در تونس، حکم بازداشت بین‌المللی «منصف المرزوقی» رئیس‌جمهور اسبق و منتقد رئیس‌جمهور کنونی این کشور را صادر کرد.