دادگاهی در آنکارا با صدور احکامی جداگانه، چند تن از مجرمین پرونده تروری سفیر روسیه در ترکیه که در سال ۲۰۱۶ به قتل رسید را صادر کرد.