«مقتدی صدر» رهبر «جریان صدر» در عراق، از دولت این کشور خواست تا عاملان ترور «ایهاب الوزنی» فعال اجتماعی عراقی را در اسرع وقت محاکمه کنند.