یک منبع دولتی ازبکستان به رویترز گفت که رئیس‌جمهوری چین در مراسم شام با حضور ۱۱ رهبر جهانی در یک نشست امنیت منطقه‌ای، حاضر نشد.