وکلای آمریکایی پایه گذار پایگاه اینترنتی افشاگر «ویکی لیکس» اعلام کردند از «سیا» و رئیس سابق آن درخصوص ضبط مکالمات آن‌ها و کپی کردن محتوای تلفن‌ها و رایانه هایشان شکایت کردند.