شکایت عراق از کویت به شورای امنیت، هشدار اوباما درباره وقوع وضعیت خطرناک در آمریکا، برگزاری رزمایش هوایی میان آمریکا و ژاپن، تصویب قطعنامه ضد نازیسم در سازمان ملل و مانور جدید ارتش اسرائیل در مناطق مرزی با لبنان از مهم ترین خبرها و رویدادهای منطقه ای و بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.