وزارت خارجه بحرین در پی انتشار برنامه‌ای از شبکه الجزیره قطر با موضوع کتابی درباره اتفاقات رخ داده در زندان مرکزی بحرین، یادداشت اعتراضی را برای همتای قطری خود ارسال کرد.