رئیس سازمان فدرال همکاری فناوری نظامی روسیه اعلام کرد: مسکو در زمینه فناوری نظامی هیچ محدودیتی برای همکاری با ایران ندارد.