اولاف شولتز صدراعظم آلمان گفت که ما از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (پنجم اسفند ۱۴۰۰) با پایان یک دوره مواجه شدیم.ما دیگر با روسیه همکاری نداریم.