شبکه المیادین به نقل از منابع مطلع سوری اعلام کرد درگیری‌های بسیار سنگینی بین عناصر داعشی و نیرو‌های قسد در اطراف زندان الصناعه در جریان است.