بیانیه اتحادیه اروپا درباره راستی‌آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران با توجه به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۰۱۵) در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) صادر شد و کشورهای اروپایی بر لغو تحریم ها به عنوان بخش مهمی از توافق تاکید کردند.