شورای امنیت سازمان ملل متحد در نخستین بیانیه خود در خصوص درگیریهای خونین یازده روزه در نوار غزه، خواستار «پایبندی کامل» تمام طرف‌های این تعارض به آتش بس غزه شد.