شهردار اوزاکا گفت: با شیوع کرونا بازی‌های المپیک توکیو باید تا سال ۲۰۲۴ به تعویق بیفتد.