یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونسیتی در کرانه باختری به شهادت رسید.