منابع فلسطینی از به شهادت رسیدن یک زن فلسطینی در غرب بیت لحم بر اثر شدت جراحت‌های ناشی از تیراندازی نظامیان صهیونیست خبر دادند.